Pementos matemáticos

  • Colección de problemas de optimización, entre os que están os corrrespondentes ás PAU do século XXI de Galicia. Aparece o planteamento, con animacións que permiten atopar a solución gráfica e numericamente, ademáis de aparecer tamén a solución analítica
  • Problemas de calculo diferencial
  • Calculadora de programación linear
  • Tangrams e matgrams
  • Probabilidade
  • Pementos matemáticos

    Táboa de contidos