Pementos matemáticos

Tema(s):
Inecuacións
Colección de problemas de optimización, entre os que están os corrrespondentes ás PAU do século XXI de Galicia. Aparece o planteamento, con animacións que permiten atopar a solución gráfica e numericamente, ademáis de aparecer tamén a solución analítica Problemas de calculo diferencial Calculadora de programación linear Tangrams e matgrams
Pementos matemáticos

Táboa de contidos