Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Tečna a normála k funkci v bodu

Kliknutím pravým tlačítkem myši v okně vyvoláte nabídku najděte tečnu a normálu k funkci v bodu posuvníkem nastavte souiřadnici
1 - funkce 2 - derivace 3 - bod 4 - výpočet hodnoty derivace v bodu - směrnice tečny 5 - tečna v bodu 6 - normála v bodu