Topvergelijking van een parabool

Onderwerp:
Parabool
De parameters a,p en q zijn voorgesteld door een schuifknop. Door deze naar links en rechts te verschuiven kan je de invloed zien op de parabool. Links bovenaan staat het functievoorschrift van de parabool. Let op de plaats van de getallen die je zelf instelt met de schuifknoppen. Ga nu op onderzoek en zoek uit wat de invloed op de parabool is als je de waarden van de parameters aanpast.
Door zelf de waarde van de parameters te veranderen met de schuifknoppen, kan je de invloed zien op de parabool.