Lineær Funktion Beskrivelse

Image
Først har vi et Koordinatsystem der er en vandret og en der er lodret. Den vandrette er ALTID den første og den hedder X. Den lodrette er ALTID den anden og den hedder Y. Man kan huske det ved at X kommer før Y i alfabetet. En lineær funktion hedder F(X)=Ax+B A er helings tallet og B er skæringspunktet på Y aksen. På billedet kan man se at der er en grøn funktion der hedder F(X)=2x+4. der er ikke en speciel grunden for at den hedder der er at F(X) kunne hedde Y eller et andet bogstav det er lidt ligegyldigt. 2x delen er fordi at den går 2 op hver gang den går 1 hen på X aksen. og + 4 delen er fordi den skærer 4 på Y aksen. hvis det var -2x-4 ville funktion gå ned af og skærer -4 på Y aksen