Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Draaibeeld van een hoek

1 Teken het draaibeeld van Ê door r(M,ß) met ß = 140°. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep D, E of M. Verander ß door de schuifknop te verplaatsen. 3 Vergelijk telkens de grootte van Ê met de grootte van Ê'. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je hier?