Pythagoras sats

Undersök rätvinkliga trianglar och studera två bevis för Pythagoras sats.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB