Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Fysik 1: Värme

För att simuleringen skall visas i sin helhet över skärmen: Klickar på cirkeln (med en kvadrat inskriven) längst ner till höger på simuleringen. Eller så kan du zooma ut (in) genom att trycka Ctrl - (Ctrl+) Undersök när Is och/eller vatten värms upp tills de förångas. Du kan också undersöka systemet när den utbyter energi med omgivningen, samt utreda olika blandningsproblem. HUR FLYTTAR MAN PUNKTER OCH ÄNDRAR VÄRDET PÅ VARIABLER? Klicka på en flyttbar punkt eller en glidarknapp och Dra! Eller, Klicka för att markera punkten eller glidarknappen, och använd sedan: • Piltangenter för justeringar, eller • Shift+Piltangenter för finjusteringar, eller • Ctrl+Piltangenter för grovare ändringar, eller • Alt+Piltangenter för ännu grovare ändringar Du kan animera manuellt genom att dra tidsglidaren, eller automatiskt genom att klicka på uppspelningsknappen längst ner till vänster.