Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Grafen till derivatan

Uppgifterna är svårighetsgraderade. Uppgift 1-3 är nivå 1, 4-5 är nivå 2 och 6 är nivå 3. Nedan ser du grafen till f(x)=ax^2+bx+c, där a, b och c ändras med glidarna. Ställ in a=1, b=2, c=-2. 1. Hur ser grafen till funktionens derivata ut? Teckna denna i ditt block (utan att först bestämma f´(x))och var redo att rita upp den på whiteboarden vid nästa lektion. 2. Bestäm f´(x) och avgör om din graf verkar rimlig. 3. Teckna f´(x) i Geogebra. 4. Bestäm a, b och c så att f(x) är strängt växande då x>3. Pröva dig fram genom att ändra a, b och c. 5. Uppgift 4 går att lösa på fler sätt. Kan du hitta a, b och c så att f(x) är strängt växande då x>3? 6. Kan du bestämma a, b och c så att f(x) alltid är strängt växande då x>3?