Шинэ хэрэгсэл үүсгэх

Зохиогч:
B.Uugantuya
Шинэ хэрэгсэл үүсгэх Гурвалжины хүндийн төв олох Өнцгийн коэффициент
1-р ажил Хүндийн төв түүлийг сонго. Гурван цэг үүсгэ. 2-р ажил k болон b параметруудыг өөрчил. Өнцгийн коэффициент хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг ажигла.