Desplaçaments funció trigonomètrica

Escull la funció trigonomètrica que vulguis estudiar els seus desplaçaments: sinus, cosinus o tangent. En cas d'escollir el sinus, també podràs demanar que es visualitzi el cosinus, i a l'inrevés. Mou els punts lliscants a i b, i observa els desplaçaments. Si ho desitges, també podràs visualitzar els vectors "desplaçament".