Sdružené průměty kružnice

ÚKOL: Sestrojte v Mongeově promítání sdružené průměty kružnice k, která leží v rovině kolmé na nákresnu.

Information: Sdružené průměty kružnice