Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Anamorfosi d'esfera i meridians en perspectiva axonomètrica

Projecció axonomètrica de l'anamorfosi d'una esfera amb meridians
Estudieu quins paràmetres controlen els diferents punts lliscants i caselles de control