Resolución sistemas de 3 incógnitas. Planos en 3D (SCI).

Mediante esta construción deben poderse resolver, gráfica e analiticamente, sistemas de tres ecuacións con tres incógnitas, vendo a posición relativa dos planos que xenera. Inclúe tamén o cálculo do volume dun tetraedro, obtido a partir do sistema, e utilizando o produto mixto de vectores.

[list] [*] Dentro de cada caixa pódese escribir a ecuación dun novo plano ou modificar a existente. [/list] [list] [*] Para os planos que non levan termo en "z", faise necesario escribir "0z", xa que en caso contrario serán interpretados como rectas no plano XOY, e darase un erro ao redefinir. [/list] [list] [*] Os "checks" que hai diante das ecuacións dos planos permiten velos de xeito independente. [/list] [list] [*] Co "check" das interseccións, visuaizaranse ou non as rectas de intersección dos planos, no caso de existir. [/list] [list] [*] Na Vista CAS, visualizase a resolución analítica. [/list]