Frequentieverdeling. Histogram en normale verdeling

Dit is slechts een illustratie van de relatie tussen histogram en de normale verdeling. Als je de steekproef maar groot genoeg maakt en de klassenbreedtes klein genoeg, zal de symmetrische frequentieverdeling overgaan in een vloeiende kromme.
Pas op: De normaal kromme is slechts een benadering. Eigenlijk moet de blauwe lijn door de klassenmiddens van het histogram lopen.