Nevlastní limita ve vlastním bodě

Definice pojmu

Řekneme, že právě tehdy, když pro každé existuje takové, že pro všechna je .

Poznámky k definici:

Uvedená definice říká, že limita funkce ve vlastním bodě je rovna nekonečnu, jestliže funkční hodnota funkce je větší než libovolně vysoká hodnota (mez), jestliže hodnota je dostatečně blízko k hodnotě . V takovém případě říkáme, že hodnota funkce roste v okolí bodu nade všechny meze, nebo (jak říkali staří Řekové) je větší než jakékoliv číslo, které si můžeme myslet.