Problema 3 PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS Sèrie 4

El preu, expressat en milers d’euros, del robí africà és el doble del quadrat del seu pes en grams,mentre que el preu del robí tailandès és quatre vegades el cub del seu pes en grams. Ens han enviat un paquet amb dos robins, un de cada classe, que en total pesen 2 grams. 

a. Si els dos robins pesessin el mateix, quin preu hauríem de pagar?

[1 punt] 

b. Quant ha de pesar cada robí perquè el preu del paquet sigui mínim? Quin és aquest preu mínim?

[1punt]