REKTANGLER OG KVADRATER. FIGURKUNNSKAP. DEL 1.

REKTANGLER OG KVADRATER. På skjermen er det tegnet opp en firkant i et koordinatsystem. Skjæringspunktet mellom diagonalene er kalt E. Til høyre kan du lese av lengdene på sidene og lengdene på diagonalene. Du kan også, hele tiden, lese av vinkelstørrelser. Det er mulig å flytte hjørnene B, C og D ved å dra i punktene. Punktet A er låst til origo. Du kan flytte hele figuren (og koordinatsystemet) ved å holde "Shift" nede mens du drar med musa.