Gibanje elektrona u magnetskom polju/Lorentzova sila I. dio

Gibanje elektrona uslijed ulaska u magnetno polje pod kutom od 90°. Gibanje se odvija po kružnici, Lorentzova sila je označena žutom strelicom i usmjerena je prema središtu kružnice. Vektor brzine je označen crvenom strelicom te je njegov smjer određen tangentom na točku kružnice u kojoj se elektron nalazi.