Dandelinovi krogli in Apolonijeve stožnice

Avtor:
Hana
Navadno obravnavamo stožnice tako, kot jih je definiral Apolonij - presek ravnine s plaščem neomejenega dvodelnega stožca- ali kot geometrijsko mesto točk, ki zadošča določenim metričnim lastnostim. Dandelinovi krogli predstavljata enostavno in lepo povezavo med tema dvema definicijama. A katero lastnost ima Dandelinova krogla? Krogla je tangentna tako na na plašč stožca kot na ravnino. Gorišči stožnic sta dotikališči krogle z ravnino!
Navadno obravnavamo stožnice tako, kot jih je definiral Apolonij - presek ravnine s plaščem neomejenega dvodelnega stožca- ali kot geometrijsko mesto točk, ki zadošča določenim metričnim lastnostim. Dandelinovi krogli predstavljata enostavno in lepo po
Opazuj, kaj se dogaja! Kako sta postavljeni dandelinovi krogli pri elipsi, pri krožnici in pri hiperboli? In pri paraboli? Koliko krogel imamo tu? Zakaj?