Umröðun, tvíliðustuðull, samantekt

[b]Umröðun:[/b] umröðun k hluta af n er ein ákveðin röð sem hægt er að raða þessum k hlutum í.[br]Fjöldi ólíkra umraðana á k hlutum af n er táknaður með nPk þar sem P stendur[br]fyrir permutations.[br][math]_nP_k[/math] = [math]\frac{n!}{\left(n-k\right)!}[/math]= n·(n−1) · (n−2)···(n− k +1)[br][br]Dæmi:[br]Hversu mörg 5 talna lykilorð er hægt að búa til út sjö táknum?[br][br][math]_7P_5[/math] = 2520
[b]Samantektir/tvíliðustuðull: [/b]Fjöldi k staka hlutmengja í n staka mengi er táknaður [math]_nC_k[/math].[br]C stendur hér fyrir samantektir (e. combinations) en þetta er oft lesið þannig á ensku: n choose k, sem þýðir einfaldlega að við erum að velja k stök af n.[br][br][math]_nC_k=\frac{n!}{k!\left(n-k\right)!}[/math][br][br]Dæmi: [br]Á hve marga vegu er hægt að raða saman tveimur og tveimur úr fjórum tölum?[br][br][math]_4C_{2_{ }}[/math] = 6[br][br]

Information: Umröðun, tvíliðustuðull, samantekt