בניית פונקציית הנגזרת

נטייל עם המשיק ונבנה את פונקציית הנגזרת