Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sześciokątny wzór 2 / Hexagonal pattern 2

Pokoloruj na czarno białe trójkąty tak, by tworzyły wzór symetryczny względem prostej wyznaczonej przez strzałki. Staraj się by liczba czarnych trójkątów była jak najmniejsza. Colour white triangles black to form a pattern symmetrical about the line indicated by the arrows. Try to make the number of black triangles as small as possible.
Trójkąty kolorujemy klikając je. Ponownie kliknięcie w czarny trójkąt spowoduje, że stanie się on biały. Czarne trójkąty z początkowego wzoru nie mogą zmieniać swojego koloru. Change the colour of the triangles by clicking on them. When you click on a black triangle again, it changes back into white. The black triangles from an initial pattern do not change.