Focus d'una el·lipse definida per cinc punts

Tema/es:
El·lipse
Trobem els focus d'una el·lipse a partir d'una donada definida amb cinc punts de pas (sense eixos)
A seguir: 1. Trobem el centre de l'el·lipse amb la intersecció de dues rectes definides pels punts mitjos de dos parells de cordes paral·leles 2. Dibuixem dos eixos conjugats aprofitant les cordes anteriors. Recordem el teorema de (Pascal?) que diu que dos eixos són conjugats si un és el lloc geomètric dels punts mitjos de les cordes paral·leles a l'altre. 3. Apliquem el sempre fantàstic mètode de Rytz amb aquestos eixos conjugats i extraem les direccions dels eixos principals. 4. En la intersecció amb l'el·lipse trobem els extrems dels eixos. A partir d'ací localitzem els focus fent servir la mesura del semieix major des de l'extrem del semieix menor.