Bilard / Billard

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Symetria
Z narożnika brostokątnego stołu bilardowego porusza się bila. Może odbijać się do krawędzi stołu, aż trafi w jeden z narożników. Możesz sprawdzić ile odbić jest koniecznych, by tak się stało. From the corner of the pool table brostokątnego ball moves. Can reflect on the edge of the table until it hits one of the corners. You can see how much reflection is needed to make this happen.