Összetett függvény deriválásának gyakorlása

Egységnyi sugarú negyedkörbe téglalapot írunk, melynek egyik csúcsa a kör középpontja, egy-egy csúcsa a sugarakra, a negyedik pedig a körívre illeszkedik. Az így keletkezett téglalapok közül melyiknek a területe a legnagyobb? Számítsd ki pontosan ennek a téglalapnak a területét! Számításaid végezd a füzetben, a lapon található utasítások szerint!

Házi feladatod ennek a határértékszámításnak más módszerrel való megoldása. (Gondolj a közepekről tanultakra!)