Perustrigonometria

[math]\LARGE \begin{eqnarray}[br]\sin(\alpha)=\frac a c & \left (= \frac{\text{vastainen}}{\text{hypotenuusa}}\right )\\[br]\cos(\alpha)=\frac b c & \left (= \frac{\text{viereinen}}{\text{hypotenuusa}}\right )\\[br]\tan(\alpha)=\frac a b & \left (= \frac{\text{vastainen}}{\text{viereinen}}\right )\\[br]\cot(\alpha)=\frac b a & \left (= \frac{\text{viereinen}}{\text{vastainen}}\right )\\[br]\end{eqnarray}[br][/math]
Usein kolmion kulman suuruus on ratkaistava tai kolmion sivun pituus on  selvitettävä kulman avulla. Mikäli kyseessä on suorakulmainen kolmio,  voidaan ratkaisu löytää joko Pythagoraan lauseen avulla tai hyödyntäen  trigonometristen funktioiden peruskaavoja. [br][br]   [br][br]Suorakulmaisen kolmion avulla helposti määriteltävät trigonometriset peruskaavat ovat  [i][color=#0000ff]sini, kosini, tangentti ja kotangentti[/color][/i]. [br][br][color=#3366ff][b]Esimerkki  2[/b][/color] [i] Suorakulmaisen kolmion hypotenuusa on 398 ja toinen terävä kulma [math]\Large 76.4^\circ[/math]. Määritä kateetit.[/i] [br]    [br]
Pystysuorakateetti on tunnetun kulman vastainen kateetti, joten sen pituus saadaan laskettua sinin avulla eli [br][br]    [math]\Large \sin(76.4\degree)=\frac{y}{398} \;\;\Leftrightarrow\;\; y=398\cdot \sin(76.4\degree)\approx387[/math][br][br]Viereinen kateetti saadaan kosinin avulla eli [br][br]  [math]\Large \cos(76.4\degree)=\frac{x}{398} \;\;\Leftrightarrow\;\; x=398\cdot \cos(76.4\degree)\approx 94[/math][br]      [br][br][color=#3366ff][b]Esimerkki 3.[/b][/color] Harusvaijeriesimerkissä meillä on tiedossa harusvaijerin  kiinnityskorkeus ja toisen kiinnityspisteen etäisyys paalusta. Näiden  tietojen avulla voidaan helposti tangentin avulla laskea harusvaijerin  kulma maanpintaan nähden. [br][br]  [math]\Large \tan(\alpha)=\frac{3.2}{2.6} \;\;\Leftrightarrow\;\; \alpha=\tan^{-1}\left (\frac{3.2}{2.6}\right )\approx \tan^{-1}(1.23)= 50.9\degree[/math][br]     
Matikkamatskut
Matikkamatskut
OpetusTV

Information: Perustrigonometria