Het verloop van veeltermfuncties - voorbeeld 2

Bespreek hoe de grafiek van [math]f:x \mapsto x^3 + x^2 + mx + 1[/math] wijzigt in functie van de parameter [math]m[/math].