Beeld van een lijnstuk door een spiegeling

Onderwerp:
Spiegeling
1 Teken het spiegelbeeld van [AB] door een spiegeling t.o.v. de rechte a. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep A, B of E. 3 Vergelijk telkens de lengte van [AB] met de lengte van [A'B']. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je bij de spiegeling van een lijnstuk?