Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Parabola y=f(x)=ax^2+bx+c = 0

Vi undersöker en parabel med parametrarna a,b och c. Flytta på kontrollerna a,b och c. Se hur de påverkar parabelns form.