GeoGebra materiell

[url=https://www.geogebra.org/materials/]GeoGebra materiell[/url] er et sted for å dele det du har laget med egne elever eller andre lærere[br][list][*]Del med alle[/*][*]Del med lenke (via It’s Learning, Fronter etc.)[/*][*]Behold privat[/*][/list][br]Du kan finne mange gode ressurser laget av andre. «Åpen» lisens slik at du fritt kan bruke og bearbeide det du finner[br][list][*]Ikke-kommersielt, like vilkår[/*][*]Vis hvem du har «stjålet» fra[/*][/list]GeoGebra materiell ble tidligere kalt GeoGebra Tube - GeoGebras svar på YouTube[br][br]Noen tips[br][list][*]Del rett fra GeoGebra[/*][*]Gjør GeoGebra-vinduet mindre før du laster opp - 640x480 punkter passer nesten overalt[/*][*]Gjenbruk andres materiell[/*][*]Let etter godbiter og lag en oversettelse[/*][*]Rediger online[/*][*]Søk på engelsk, tysk, fransk og spansk[/*][*]Klikk på navnet til den som har laget ressursen når du finner noe du liker. Da får du opp en oversikt over alt vedkommende har delt. Ofte dukker det da opp uventede godbiter[/*][*]Følg folk som lager bra ting[/*][/list][br]I ([url=https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/GeoGebra%205.0.pdf]Kristensen 2015[/url], kaptittel 12) kan du lære mer om hvordan du logger inn og hvordan du kan dele dine ting med andre (lærere og elever). Flere detaljer om GeoGebra materiell finner du i [url=https://www.geogebra.org/m/e9Z6UDu4]den engelske brukermanualen til GeoGebra[/url].[br][br][b]Referanser:[/b][br]Kristensen, T. E. (2015). [i]GeoGebra 5.0 for videregående skole[/i] (3. utg.). Trondheim: Norsk GeoGebra-institutt / Matematikksenteret. Hentet fra [url=https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/GeoGebra%205.0.pdf]https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/product/GeoGebra%205.0.pdf[/url]

Areal av beite

Grunnskolen - Ekselempeloppgave 10 - våren 2015
Nedenfor ser du en illustrasjon av oppgaven om bonden som skal lage gjerde til dyra sine. Dette er ikke ment som et løsningsforslag til eksamensoppgaven, men er et eksempel på hvordan en slik oppgave kan brukes i undervisninga.[br][br]Trekk i det blå punktet på x-aksen til høyre, og se hva som skjer.
Prøv å lage noe lignende selv i GeoGebra.[br][br]Tips:[br]Bruk grafikkfelt 2 og funksjonene x() og y().[br]Det kan lønne seg å lage en skisse på et kladdeark først.

Lag en terning

Lag en simulering av et terningkast som vist.
Tips:
[list=1][*]Start med å høyreklikke på hvert av terningbildene nederst på siden. Lagre dem som 1.png, 2.png, ...., 6.png[br][/*][*]Lag en variabel som oppdateres med et tilfeldig tall mellom 1 og 6[/*][*]Sett inn de seks bildene, og endre egenskapene slik at kun det riktige bildet vises.[/*][*]Lag en knapp for å oppdatere siden.[/*][/list]

Arealet av en trekant

Dra i glideren
Hvordan kan du bruke dette til å forklare formelen for arealet av en trekant?

Bilkø

Hall & Lingefjärd (2016, s. 392-399) viser hvordan man kan simulere traffikkork i GeoGebra. I dette eksempelet bruker de GeoGebraScript.[br][br]Lenker fra side 392 i boka (tatt med her slik at du slipper å taste dem inn):[br][list][*][url=https://www.newscientist.com/article/dn13402-shockwave-traffic-jam-recreated-for-first-time]https://www.newscientist.com/article/dn13402-shockwave-traffic-jam-recreated-for-first-time[/url][b][br][/b][/*][*][url=http://ww2.kqed.org/lowdown/2013/11/12/traffic-waves/]http://ww2.kqed.org/lowdown/2013/11/12/traffic-waves/[/url][br][/*][*][url=http://mtreiber.de/MicroApplet_html5/][/url][url=http://www.traffic-simulation.de/]http://www.traffic-simulation.de/[/url][br][/*][/list][b]NB:[/b][br]Når du taster inn variablene på side 94, bør du legge til variabelen [code]mu = 0[/code]. Denne variabelen brukes i koden i figur 8.44, men er ikke definert i teksten. mu er forventningsverdien til fartstillegget N i formelen på side 393.[br][br][b]Trykkfeil:[/b][br]I koden på side 397 brukes kommandoen [code]RandomNormalDistribution[...][/code]. Riktig kommandonan er [code]RandomNormal[...][/code] slik det står i figur 8.44.[br][br][b]Referanser:[/b][br]Hall, J., & Lingefjärd, T. (2016). [i][url=http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119102723.html]Mathematical modeling : applications with GeoGebra[/url][/i]. Wiley.

Litt mer om scripting

Lenker
[list][*][url=https://wiki.geogebra.org/en/Tutorials_for_Experts]Tutorials for Experts[/url][/*][*][url=https://wiki.geogebra.org/en/References_for_Programmers]References for Programmers[/url][br][/*][*][url=https://studntnu-my.sharepoint.com/personal/andesan_ntnu_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1dd026ae29c9c4ad29ac0ee5b4402fff4&authkey=ASVsYV_Wfukno2fN4o86YKA]Liste over Script-kommandoer på norsk og engelsk[/url][/*][/list]

GeoGebra brukermanual

Brukermanualen er bare delvis oversatt til bokmål og nynorsk. De vanligste funksjonene og kommandoene er ganske godt beskrevet, men enkelte ting er bedre dokumentert i den engelske brukermanualen:[br][list][*][url=https://wiki.geogebra.org/nb/Manual]Bokmål[/url][br][/*][*][url=https://wiki.geogebra.org/nn/Manual]Nynorsk[/url][br][/*][*][url=https://wiki.geogebra.org/en/Manual]Engelsk[/url][br][/*][/list]

Information