Atwood-féle ejtőgéppel megvalósított gyorsuló mozgás gyorsan – Videoelemzés

A Tracker szoftver telepítéséhez szükséges fájlt és tananyagegységhez kapcsolódó állományokat (video, trz-fájl, adatállomány) innen töltheted le.
Egy csigán átvetett fonál két végére kis mértékben eltérő tömegű, súlyos terheket akasztunk. Természetes, hogy a nehezebb süllyedni, a könnyebb pedig emelkedni fog. De vajon milyen jellegű mozgást végeznek?
A mozgásról az alábbi felvételt készítettük:
A videoelemzés kényelemesebb elvégezhetősége miatt a képet 90 fokkal elforgattuk. 
Ha szívesen végeznéd el a vizsgálatot teljesen egyedül a Tracker és a GeoGebra programok használatával, akkor a Készítsd el magad a mozgás filmfelvételének elemzését! című oldalon folytasd az olvasást!
Vizsgáld meg a felfelé és lefelé haladó test mozgását a Tracker nevű nyomkövető szoftver segítségével! A filmet betöltöttük a Trackerbe. Ott a vonatkoztatási rendszer és a hosszúságegység beállítása után rögzítettünk egy-egy pontot a testekhez. Ezeknek a pontnak a mozgását „figyeli” a program, és rögzíti az egyes időpillanatokhoz tartozó koordinátákat. (Mivel a koordináta-rendszer x tengelyét a testek haladásának irányába állítottuk be, így csak az x koordináta változik.) A program ábrázolja grafikonon a mérési pontokat, és egy táblázatba gyűjti az összetartozó idő- és helyadatokat. Mindezt megnézheted te magad is, ha letöltöd a Tracker programot, majd letöltöd és megnyitod a Trackerrel az általunk készített trz-fájlt.
Image
Mélyebb elemzésnek vetheted alá a mérési eredményeket az alábbi alkalmazás segítségével. A táblázat első három oszlopába átmásoltuk a Tracker által megállapított adatokat.

Feladat

A táblázat és a grafikon pontsorainak elemzésével jellemezd a testek mozgását! Egyenletesen változó mozgást végeznek?