Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Functie y = ax

Beweeg met de schuifknop om de invloed van a te bestuderen. Beweeg het groene punt. Als je op het groene punt klikt, zal de functiewaarde berekend worden. Als je het vakje aanvinkt achter richtingscoëfficiënt zal de betekenis van de rico aangeduid worden.