Undersökning av likformiga trianglar

Följ instruktionerna och sammanfatta dina slutsatser om förhållandet mellan vinklar, sidor och areor.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB