Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Regel van L'Hôpital

Bij de berekening van een limiet kunnen volgende onbepaaldheden zich voordoen: ,,,,,,. De regel van L'Hôpital kan onder bepaalde voorwaarden deze onbepaaldheden opheffen. Onderstel dat de functies f en g afleidbaar zijn in een omgeving van , behalve in a, en dat in deze omgeving van a, behalve eventueel in a. Voor de eerste twee onbepaaldheden geldt dan volgende formule:
of
Voorbeeld
De vierde onbepaaldheid herleid je naar een breuk door één van de factoren naar de noemer te brengen Voorbeeld:
De laatste drie onbepaaldheden kan je oplossen door de limiet van ln(y) te nemen. Voorbeeld: Zij . Dan Merk op: . Vandaar,
Image

oef

Oefeningen

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)