Undersøgelse af konstanters betydning i en lineær funktion

Her kan du se hvordan du bruger skyder sammen med en lineær funktion.
1: Lav to skydere med konstanterne a og b. 2: Lav funktionen f(x)=a*x+b i inputfeltet. 3: Undersøg hvad der sker med funktionsbilledet, når du skyder med konstanten a. 4: Undersøg hvad der sker med funktionsbilledet, når du skyder med konstanten b. 5: Hvilken betydning har konstanten a for funktionens billede? Konstanten b?