Багтаасан тойрог

Зохиогч:
Tsogbadrakh.B
Гурвалжин багтаасан тойргийн байгуулалт
Гурвалжингийн талуудын дундаж дээрээс босгосон препиндикуляруудын огтолцолын цэг дээр төвтэй тойрог байна.