Janan keskinormaalin konstruointi

Harjoitustehtävä: Janan keskinormaalin konstruointi

Lause: "Jos piste on yhtä kaukana janan päätepisteistä, niin se on janan keskinormaalilla". Hyödynnä lausetta ja konstruoi annettujen työkalujen (piste, suora ja harppi) avulla janan AB keskinormaali.

Kolmion merkilliset pisteet

Piirrä keskinormaali ja kulmanpuolittaja käyttäen toimintoja.
Kolmion merkilliset pisteet
Kuviossa on kolmion yleisimmät merkilliset pisteet H, M, N ja P.[list][br][*]H = kolmion [b]korkeusjanojen [/b]leikkauspiste[br][*]M = [b]mediaanien [/b]eli keskijanojen leikkauspiste, kolmion [b]painopiste[/b][br][*]N = [b]keskinormaalien [/b]leikkauspiste[br][*]P = [b]kulmanpuolittajien [/b]leikkauspiste[br][/list][br][br]Tehtäviä:[list=1][br][*]Muuta kolmion muotoa siirtämällä kärkipisteitä A, B, C ja tutki, miten merkilliset pisteet sijoittuvat kolmioon nähden. Tutki erityisesti erikoistapaukset eli suorakulmainen kolmio, tasakylkinen kolmio ja tasasivuinen kolmio.[br][*]Tutki mitkä pisteet sijaitsevat aina samalla suoralla, ns. Eulerin suoralla?[br][*]Mikä piste on kolmion ympäri piirretyn ympyrän keskipiste?[br][*]Mikä piste on kolmion sisään piirretyn ympyrän keskipiste?[br][*]Mikä erityinen merkitys on kolmion keskijanojen eli mediaanien leikkauspisteellä?[br][br][br][/list]

Levitettävä tetraedri

Information