81-1 Kvadrat zbroja

Istraži geometrijski prikaz formule za kvadrat zbroja. Možeš pomicati točku na kvadratu i mijenjati veličine a i b.

82-1 Pitagorin poučak

Istraži kako se odnose površine kvadrata nad stranicama pravokutnog trokuta. Možeš pomicati točke A, B i C.

83-1 Realni brojevi i brojevni pravac

Istraži kako konstruirati dužinu duljine [math] \sqrt{2} [/math] i kako brojevnim izrazima u kojima se pojavljuje [math] \sqrt{2} [/math] pridružiti točku brojevnog pravca. Izraze možeš mijenjati pomicanjem klizača.

84-1 Ravnine određene vrhovima kvadra

Istraži kako se označavaju ravnine određene vrhovima kvadra. (Možeš mijenjati duljinu, širinu, visinu, pomicati točku A i točku 3D pogled.)

85-1 Kocka

Istraži kako se izračunavaju oplošje i obujam kocke.

86-1 Vektori

Istraži osnovna svojstva o vektorima.

Information