בניית ריבועים על צלעותיו של משולש ישר זווית

Author:
ronit_lei
שנה את צלעות המשולש ע"י הזזת הקודקודים ובדוק האם סכום השטחים של הריבועים הבנויים על הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר
רשום את מסקנותייך