Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Differentialregning - bileksempel 1

Grafen herunder beskriver en 6 timer lang køretur i en bil. På y-aksen har vi hvor langt bilen har kørt, og på x-aksen har vi hvor lang tid der er gået. På grafen er indtegnet et punkt der kan flyttes vha skyderen til højre.