Lådagram

Ändra värdet av de givna parametrarna och se hur lådagrammet förändras.