Algemene sinusfunctie - Oefening 9, blz. 144

Auteur:
ads
Voor een bepaalde streek wordt de gemiddelde dagtemperatuur T (in °C) benaderd door voorschrift T(d) met d: aantal dagen vanaf 1 februari (d=0) a) Grafiek over twee perioden b) Temperatuur als d=100 c) Wat is de maximale en de minimale gemiddelde dagtemperatuur? d) Hoeveel dagen vriest het ? e) Hoeveel dagen per jaar is het warmer dan 18 °C ?