Maak een tekening met GeoGebra

Image

Hoe maak je een tekening met GeoGebra?

Gebruik de volgende knoppen om een tekening te maken in het   Tekenvenster (b.v. vierkant, rechthoek, huis, boom,…).
Toolbar Imageknop Nieuw Punt Klik in het Tekenvenster of op een bestaand object om een nieuw punt te creëren.Toolbar Imageknop Ongedaan maken Maak een constructie stap voor stap ongedaan.
Toolbar Imageknop Verplaatsen Versleep een bestaand objectToolbar Imageknop Opnieuw Doe een constructie stap voor stap opnieuw.
Toolbar Imageknop Rechte Klik tweemaal in het Tekenvenster of op twee bestaande punten.Toolbar Imageknop Tekenvenster verplaatsen Klik en versleep het Tekenvenster
Toolbar Imageknop Lijnstuk Klik tweemaal in het Tekenvenster of op twee bestaande punten.Toolbar Imageknop Inzoomen Klik in het Tekenvenster om in te zoomen.
Toolbar Imageknop Object verwijderen Click on an object to delete it. Toolbar Imageknop Uitzoomen Klik in het Tekenvenster om uit te zoomen.

Probeer het zelf...

Om uit te proberen...

  • Hoe selecteer je een reeds bestaand object?. Tip: Wanneer je de muisaanwijzer over een bestand beweegt, licht hij op en verandert hij van een kruis in een pijl. Klikken selecteert het overeenkomstige object.
  • Hoe creëer je een punt op een bestaand object?. Tip: Het punt heeft een licht blauwe kleur. Controleer altijd of het punt wel degelijk op het object ligt door het te verslepen (knop Verplaatsen).
  • Hoe corrigeer je fouten met de knoppen  Ongedaan maken en  Opnieuw.
Opmerking: Heel wat knoppen kan je gebruiken zonder gebruik te maken van reeds bestaande objecten. Voorbeeld: De knop  Lijnstuk kan je zowel toepassen op reeds bestaande punten of op een leeg  Tekenvenster. Bij het klikken in het  Tekenvenster worden zowel twee nieuwe punten gecreëerd als het lijnstuk tussen beide punten.