Raja-arvot käsitteenä

Funktion määrittelyjoukko kertoo, mitä muuttujan arvoja voidaan käyttää funktion arvojen laskemiseksi. Määrittelyjoukkoa rajoittavat funktioiden ominaisuuksien lisäksi mm. nimittäjän nollakohdat sekä neliöjuuren sisäosa. [br][br]Tarkastellaan funktiota [math]\Large f(x)=\frac{\sin(x)}{x}[/math]. [br]  [br]Funktion osoittaja sekä nimittäjä on määritelty kaikilla reaaliluvuilla. Kuitenkaan muuttujan arvoa [i]x[/i] = 0 ei voida käyttää, koska nollalla jakaminen ei onnistu. Funktiolla ei siis ole arvoa pisteessä [i]x[/i] = 0. [br]  [br]Jos funktion arvoja tarkastellaan pisteen [i]x[/i] = 0 läheisyydessä, huomataan niiden lähestyvän arvoa 1. Koska funktion arvot lähestyvät arvoa 1 pisteen [i]x[/i] = 0 oikealta ja vasemmalta puolelta, sanotaan funktiolla [i]f[/i]  olevan raja-arvo 1,  kun [i]x[/i] lähestyy arvoa 0. Matemaattisesti sitä merkitään [br][br]   [math]\Large \lim_{x\rightarrow0} \frac{\sin(x)}{x}=1[/math].

Information: Raja-arvot käsitteenä