Hipp 2 - rovnoramenný lichoběžník

Tvrzení 1 a 2:

Důkaz tvrzení 1:

Důkaz tvrzení 2:

Jak měsíček zkonstruovat?

Rozbor konstrukce lichoběžníku:

Konstrukce lichoběžníku:

Výsledná konstrukce měsíčku: