משימה 1: תכונות אלכסוני המקבילית

המרובע ABCD הוא מקבילית

נתונים אורכי הצלעות ואלכסונים וכן גודל הזוויות שנה את הצלעות וזוויות המקבילית ע"י הזזת המחליקים (בצד שמאל למעלה)

על פי מה שחקרת, מהן תכונות האלכסונים במקבילית ?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)