Finn eksponentialfunksjonen

Eksponentialfunksjonar er gitt på forma f(x)=a*b^2, der a og b er konstante tal. A) Lag eit funksjonsuttrykk for eksponentialfunksjonen f(x) som går gjennom punkta A og B. Skriv dette inn i boksen til høgre og sjå om grafen går gjennom dei to punkta. b) Lag deretter eit funksjonsuttrykk for eksponentialfunksjonen g(x) slik at grafen går gjennom punkta A og D.