De ellipspasser

Je kan met de 4 knoppen de ellips tekenen. Als je op de Start-knop drukt start de animatie Als je op stop drukt dan stopt de animatie. Als je op reset drukt dan zet je animatie terug in de beginsituatie. Als je op zoom drukt dan word het traceerspoor van C verwijdert.