de rij van Perrin

andere begintermen, zelfde formule

De formule die Padovan gebruikt om zijn reeks te genereren, werd reeds eerder gebruikt. De Franse wiskundigen Eduard Lucas en François Perrin gebruikten ze reeds eind 19e eeuw. Perrin begon echter met heel andere getallen dan Padovan. De eerste drie getallen zijn 3, 0 en 2. De volgende getallen worden berekend met de formule Pn= Pn-2 + Pn-3, net zoals bij Padovan. Achtereenvolgens krijg je 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10, 12,17... Omdat de berekeningsmanier dezelfe is als deze van de rij van Padovan, leidt ook de rij van Perrin naar de vergelijking x³ - x - 1=0. Het gevolg is dat ook het quotiënt van opeenvolgende getallen van de rij van Perrin steeds dichter nadert tot het plastisch getal (psi)= 1,324718. Deze limiet hangt dus niet af van de startgetallen, maar wel van de vormingswet waarmee de opeenvolgende getallen berekend worden.