Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Sinus och cosinus och enhetscirkeln

Klicka på skjutreglagen och ändra dess värde med musen eller med piltangenterna. På x-axeln ser du den riktade vinkelns storlek, y-axeln visar periferipunktens y-koordinat för sinusfunktionen och x-koordinat för cosinusfunktionen.